Responsive image

Ajankohtaista koronatilanteesta

 

Seuraamme kauppakeskus Chydeniassa koronatiedotusta tarkasti, ja toimimme paikallisten aluehallintoviranomaisten, Terveyden- ja hyvinvointilaitoksen, kaupungin ja sairaanhoitopiirien ohjeiden mukaisesti.

 

Turvaamme asioinnin kaikkiin liikkeisiin ja palveluihin. Olemme tehostaneet siivousta, ja käytäntöä seurataan jatkuvasti. Teemme päätöksiä viranomaisten ohjeistusten mukaisesti mm. yleisillä alueilla sijaitsevista leikkipaikoista ja oleskelualueista. Leikkipaikka Leikkimesta on toistaiseksi suljettu.

 

Pyrimme turvaamaan mahdollisuuden käsien pesuun pitämällä asiakas-wc-tilat auki.

 

Hoidamme tiedottamisen asiakkaillemme kauppakeskuksen äänimainontaa, mainosnäyttöjä, nettisivuja sekä sosiaalista mediaa hyödyntäen. Pyrimme varmistamaan yhdessä palveluntuottajien kanssa, että kauppakeskus pysyy turvallisena toiminta- ja asiointiympäristönä.

 

Suosittelemme toimimaan annettujen ohjeistusten ja suositusten mukaisesti.

 

**


Coronavirusfallen ökar – köpcentret följer de nya rekommendationerna

Köpcentrets ledning följer aktivt med det aktuella coronaläget och följer anvisningar och
rekommendationer från regionförvaltningsverket, Institutet för hälsa och välfärd, staden
och sjukvårdsdistriktet.


För tillfället är det inte nödvändigt att stänga köpcentrets offentliga utrymmen, eftersom
köpcentret hålls öppet i enlighet med de gällande anvisningarna och köpcentrets besökare
tryggt kan uträtta ärenden i köpcentrets affärer och övriga servicepunkter.


Köpcentret fattar beslut om bl.a. lekplatser och uppehållsområden i köpcentrets allmänna
utrymmen i enlighet med de regionala myndigheternas anvisningar. Vår strävan är att
trygga möjligheterna till handhygien genom att hålla kundtoaletterna öppna för
allmänheten, men även i detta fall fattas besluten enligt de aktuella och gällande
myndighetsrekommendationerna.


Ifall det blir aktuellt med lokala begränsningar för köpcentrens allmänna utrymmen, så är
det köpcentrets uppgift att sörja för begränsningarna och informationen till kunderna.
Vi utnyttjar köpcentrets informationskanaler (ljudreklam, reklamskärmar, webbsidor, sociala
medier, köpcentrets egna instruktioner) för att ge våra konsumentkunder information och
anvisningar. Vår gemensamma strävan tillsammans med serviceproducenterna är att
säkerställa att köpcentret förblir en trygg verksamhets- och besöksmiljö. Vi följer till
exempel konstant upp behovet av och praxisen för rengöring av köpcentrets utrymmen.
Kom ihåg att varje butik själv ansvarar för att det är tryggt att uträtta ärenden i butiken.
Vi rekommenderar att våra kunder följer med ovan nämnda informationskanaler och att
våra kunder följer angivna anvisningar och rekommendationer.


Institutet för hälsa och välfärd: https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv/-/orovackande-manga-nya-
coronavirusfall-i-alla-sjukvardsdistrikt-de-flesta-i-huvudstadsregionen

 

Ytterligare information:

 

Jessica Riksman
Community manager
Köpcentret Chydenia
Strandgatan 2–4, 6
Fabriksgatan 3–5
67100 Karleby
+358 40 544 5974
jessica.riksman@t2l.fi


30.11.2020